Producenci

Prywatność w sieci

Polityka prywatności 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez serwis odzywki-nowysacz.pl/sklep/

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Vigor Line ul. Jana Długosza 18 33-300 Nowy Sącz NIP: 7342994154. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email vigorline@o2.pl

Kiedy i jakie dane gromadzimy?

 • 1. Serwis odzywki-nowysacz.pl/sklep/ mogą gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z serwisów, w szczególności:

  • a) podczas rejestracji konta Użytkownika,

  • b)  podczas transakcji zakupu 

  • c) podczas składania zapisu od newslettera

  • d) podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo, poprzez czat),

  • e) automatycznie podczas wizyty w serwisach.

 • 2. Serwisy w zależności od wyboru gromadzą następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe i hasło, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z serwisów, przeglądarka internetowa i system operacyjny.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

 • 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą serwisów, takich jak zakup produktów, złożenie zapytań odnośnie produktów lub korzystania z serwisów.

 • 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora i jego partnerów.

 • 4. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres vigorline@o2.pl

 • 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez serwis odzywki-nowysacz.pl/sklep/ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).

 • 6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres vigorline@o2.pl

 • 7. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 • 8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych za pomocą serwis odzywki-nowysacz.pl/sklep/

 •  

Bezpieczeństwo danych osobowych

 • 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

 • 2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.

 • 3. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 • 4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

 • 1. Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym prowadzone są konta Użytkowników oraz realizowane są zamówienia, którzy przekazują Państwu informacje handlowe i marketingowe, a także świadczą usługi kurierskie.

 • 2. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i aktywności konta w sklepie. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila na adres biuro vigorline@o2.pl lub listu na adres podany poniżej:


Vigor Line
ul. Jana Długosza 18
33-300 Nowy Sącz

NIP: 7342994154

 

Jakie prawa przysługują Użytkownikom?

 • 1. Mają Państwo prawo do:

  • a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),

  • b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),

  • c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),

  • d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),

  • e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),

  • f) usunięcia danych osobowych.

 • 2. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres odzywki-nowysacz.pl/sklep/

 • 3. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych* (https://giodo.gov.pl/pl/493).

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.